Staicele - Pasākumi - 1949.

25.martā 13:00 pie 1949.gada piemiņas akmens
Aizdegsim svecītes tiem, kuri nepārnāca-