Staicele - Pasākumi - Makšķernieku biedrība "Ūdensroze"

2012.gada 19.janvārī 11:00 Staiceles jauniešu klubiņā Čempiņš
Makšķernieku biedrības "Ūdensroze" biedru kopsapulce

Dienas kārtībā:

Tikšanās ar Uldi Lancbergu, VVD Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Rīgas sektora vecāko inspektoru.

Iepazīšanās ar saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā (Posms-Salaca II) Alojas novada administratīvajā teritorijā – laika periodā no 2012.gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim”.

Biedru naudas samaksa, jaunu biedru uzņemšana.

Gada bezmaksas un gada samazinātas maksas licenču izsniegšana.

-