Staicele - Reportāžas - Atver sirdi

02.01.2012.
Decembrī notika labdarības pasākums "Atver sirdi"

...Ieklausies Ziemassvētkos...
...Ieklausies sirdī...
Ieklausies Mīlestībā un glabā šo dziesmu sevī...
Un tici... Jo Mīlestība paliek pie tā, kas tai tic! ... un atver sirdi!

Izdarot labu darbu klusībā mēs ceram, ka kādam tas sagādās prieku..

Mēs pasniedzam otram roku nelaimē, jo jūtam– Tā vajag!

Nevajag daudz, lai otram sagādātu prieku– pietiek ar smaidu vai labu vārdu, bet reizēm ar to ir par maz– vajag vairāk...

 Gaidot Ziemassvētkus Staicelē nu jau otro gadu - decembra mēnesī norisinājās labdarības pasākums „Atver sirdi”, lai atbalstītu un iepriecinātu līdzcilvēkus, kuriem šobrīd klājas grūti. Dāvinājumos tika saņemta nauda, dažādi sadzīves priekšmeti, pārtikas produkti, apģērbi, apavi, rotaļlietas, teātra biļetes.

Mēs priecājāmies par katru sarūpēto dāvanu, kas kādam līdzcilvēkam sasildīja sirdi.

Mīļš Paldies visiem, kas Atvēra sirdi un dalījās mīlestībā!

PALDIES

Valteram Strokšam,

Valdai Mangulsonei,

Mārim Prokopovičam,

Andai Timermanei

Liānai Lilenblatei- Sipko,

Dailim Puķītim,

Jurim Krastiņam,

Aldai Grāverei,

Antrai Rudzītei,

Dacei Priekulei,

Laurai Priekulei,

Andai Štelcei,

Santai Ogai,

Renātei Jančevskai,

Ivetai Apsītei,

Aijai Paukšēnai,

Sandrai Fiļipovai,

Indrai Jaunzemei,

Inesei Timermanei,

Ausmai Virsei,

Rudītei Virsei,

Lauku sieviešu klubiņam „Saulgriezes”

Un visiem citiem, kas bija kopā ar mums darbos un domās!


Lai mūsos mājo goda prāts, sapratne, gaiša sirds un labas domas visu 2012.gadu!

Cerot uz sadarbību arī Jaunajā gadā!

Staiceles pilsētas pārvalde
Latvijas Sarkanā Krusta Staiceles nodaļa